Evropská standardizace chirurgických šicích materiálů

Evropský lékopis sjednocuje v evropských zemích třídění a označení průměrů chirurgických šicích materiálů. Evropský lékopis předpisuje desetinné třídění a metrické označení, tzn., že jednotka značení představuje 1/10 mm, takže vlákno označené jako 3,5 má průměr 0,35 mm. Tabulka uvádí srovnání mezi metrickým a „historickým“ (americkým) značením.

EP
(metrické značení)
USP Průměr v mm Průměr v mm
Vstřebatelné monofilní materiály
0.2 10–0 0,020–0,029
0.3 9–0 0,030–0,039
0.4 8–0 0,040–0,049
0.5 7–0 0,050–0,069 0,050–0,094
0.7 6–0 0,070–0,099 0,095–0,149
1 5–0 0,100–0,149 0,150–0,199
1.5 4–0 0,150–0,199 0,200–0,249
2 3–0 0,200–0,249 0,250–0,339
2.5 0,250–0,299
3 2–0 0,300–0,349 0,340–0,399
3.5 0 0,350–0,399 0,400–0,499
4 1 0,400–0,499 0,500–0,570
5 2 0,500–0,599 0,571–0,610
6 3+4 0,600–0,699
7 5 0,700–0,799
8 6 0,800–0,899