Chirurgické šicí materiály - přehled

VSTŘEBATELNÉ
Název Materiál Barva Použití Vstřebatelnost Specifické vlastnosti
Chirasorb Pletený potahovaný šicí materiál z kopolymeru 90% glykolidu a 10% L-laktidu Fialová a přírodní Určeno k použití v obecné chirurgii, gynekologii, oční chirurgii, k šití kůže, svalových vrstev a ligaci. Po 14 dnech 25 %, po 20 dnech 50 %, po 30 dnech 80 %, po 56-70 dnech 100 % Vstřebatelný, pletený, potažený, syntetický, s vysokou pevností v tahu, snížený kapilární efekt, středně dlouhá doba vstřebatelnosti
Chirasorb Rapid Pletený potahovaný šicí materiál z kopolymeru 90% glykolidu a 10% L-laktidu Fialová a přírodní Určeno pro šití kůže, pediatrickou chirurgii, epiziotomie, cirkumcize, šití sliznice dutiny ústní a oční chirurgii k šití spojivky. Po 5 dnech 50 %, po 14 dnech 100 % Vstřebatelný, pletený, potažený, syntetický, s vysokou pevností v tahu, snížený kapilární efekt, krátká doba vstřebatelnosti
Chirasorb Plus antibakteriální Antibakteriální pletený potahovaný šicí materiál z kopolymeru 90% glykolidu, 10% L-laktidu a chlorhexidin diacetátu Fialová a přírodní Určeno k použití v obecné chirurgii, gynekologii, k šití kůže, svalových vrstev a ligaci. Po 14 dnech 25 %, po 20 dnech 50 %, po 30 dnech 85 %, po 56-70 dnech 100 % Vstřebatelný, pletený, s antibakteriálním potahem, syntetický, s vysokou pevností v tahu, snížený kapilární efekt, středně dlouhá doba vstřebatelnosti
Monolac syntetický monofil z polymeru kyseliny glykolové a ε-kaprolaktonu fialová, přírodní kůže, GIT anastomózy, urologie, gynekologie po 7 dnech 60 % (barvený) a 50 % (nebarvený), po 2 týdnech 30 % (barvený) a 20 % (nebarvený), původní mechanické pevnosti, kompletní resorpce po 90 až 120 dnech, probíhá hydrolýzou minimální akutní zánětlivá reakce
Chirlac rapid braided   syntetický pletený potahovaný (polymer kyseliny glykolové) fialová, přírodní obecná, plastická a oční chirurgie, gynekologie, stomatochirurgie (kůže, podkoží, episiotomie, sliznice, spojivka, všude, kde je vhodná krátkodobá podpora rány a rychlá resorpce) po 5 dnech 60 % původní mechanické pevnosti, ztráta pevnosti po 12-14 dnech, probíhá hydrolýzou povrchová úprava polyglaktinem 370 a stearátem vápníku, minimální tkáňová reakce
Chirlac braided syntetický pletený potahovaný (polymer kyseliny glykolové) fialová, přírodní obecná, plastická a oční chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie, neurochirurgie (měkké tkáně, střeva, svaly, fascie, GIT anastomózy, parenchymové orgány, podvazy drobných cév, ligatury) po 14 dnech 75 %, po 3 týdnech 50 % původní mechanické pevnosti, kompletní resorpce po 80–90 dnech, probíhá hydrolýzou povrchová úprava polykaprolaktonem a stearátem vápníku, minimální tkáňová reakce
Polydox syntetický monofil z polymeru polyesteru poly(p-dioxanonu) fialová obecná chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie (fascie, svaly, GIT anastomózy, měkké tkáně, vazy, vhodný pro pomalu se hojící tkáně, které vyžadují delší jištění rány) po 6 týdnech 50 % původní mechanické pevnosti, do 90 dnů po implantaci resorpce minimální, kompletní resorpce mezi 180-210 dny, probíhá hydrolýzou minimální akutní zánětlivá reakce, prodloužená podpora rány (až do 6 týdnů)
NEVSTŘEBATELNÉ
Název Materiál Barva Použití Vstřebatelnost Specifické vlastnosti
Chiraflon syntetický monofil polyvinyliden-difluorid, PVDF modrá cévní chirurgie, kardiochirurgie, ortopedie, plastická a oční chirurgie (cévy, šlachy, fascie, intradermální steh) - inertní vlákno,nedráždivé, optimálně hladké, výborně uzlitelné, slabý paměťový efekt, nepodléhá enzymatické degradaci
Chiralen syntetický monofil polypropylen modrá, černá kardiovaskulární chirurgie, ortopedie, plastická a oční chirurgie (cévy, fascie, šlachy, intradermální steh) - inertní vlákno, nedráždivé, optimálně hladké a hydrofobní, nepodléhá enzymatické degradaci
Silon monofil syntetický monofil polyamid - 6 modrá, černá kůže, oční chirurgie, plastická chirurgie - hladký neporézní povrch, vysoká pevnost v uzlu, degradace po 1 roce
Tervalon syntetický pletený polyester s povrchovou úpravou zelená obecná, plastická, kardiovaskulární chirurgie, všude tam, kde je potřeba absolutní nevstřebatelnosti - mimořádně velká pevnost, výborná snášenlivost v tkáni, povrchový potah polymerem, nepodléhá enzymatické degradaci
Tervalon plus syntetický pletený polyester s povrchovou úpravou PTFE zelená, bílá speciální pletený šicí materiál vhodný pro kardiovaskulární chirurgii, absolutně nevstřebatelný, potažený PTFE - mimořádně velká pevnost, výborná snášenlivost v tkáni, povrchový potah, nepodléhá enzymatické degradaci, nízká kapilarita nitě, hladký průchod tkáněmi
Silon braided syntetický pletený polyamid bílá obecná chirurgie, neurochirurgie (svaly, fascie, peritoneum, GIT, bronchy, podvazy) - má částečnou povrchovou úpravu - snižuje kapilaritu nitě, vlákno má zvýšenou pevnost, degraduje po 1 roce
Silk braided přírodní pletené hedvábí černá obecná, oční chirurgie, stomatochirurgie - nízká tažnost, měkkost, poddajnost, snadná uzlitelnost, degradace po 1 roce
Silk twisted přírodní skané hedvábí modrá, černá, bílá