Vlákna vstřebatelná

Chirasorb Rapid
CHIRASORB rapid je krátkodobě vstřebatelný, potahovaný, syntetický, pletený šicí materiál, vyrobený z 90% glykolidu a 10% L-laktidu. Materiál má povrchovou úpravu, díky které je neantigenní a není fibroproduktivní. Sterilní Chirasorb rapid se dodává obarvený fialovým barvivem nebo neobarvený. Absorpce vlákna se projevuje postupnou ztrátou pevnosti v tahu bez viditelné změny tloušťky vlákna. Výrobek vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce vlákna Chirasorb rapid probíhá hydrolýzou. Polymer je odbourán na glykolovou kyselinu, která je následně vstřebána a metabolizována.

Indikace: Šití kůže (např. intrakutánní a subkutánní), pediatrická chirurgie, epiziotomie, cirkumcize, šití sliznice dutiny ústní a oční chirurgii k šití spojivky.

Reakce v tkáni: Minimální akutní zánětlivá reakce

Kontraindikace: Chirasorb rapid se nemá používat při šití tkání, které expandují nebo jsou pod napětím či tahem, nebo by mohly vyžadovat dlouhodobou mechanickou podporu.

Průměry: 6/0 až 2 USP

Struktura: Pletený

Způsob vstřebávání: Hydrolýza

Profil zachování pevnosti: Krátkodobé hojení (12 dní), 1 den 100 %, 5 dní 50 %, 10–14 dní 0 %

Kompletní resorpce: 42 dní
 
Chirasorb
CHIRASORB je střednědobě vstřebatelný, potahovaný, syntetický, pletený šicí materiál, vyrobený z 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu. Materiál má povrchovou úpravu, díky které je neantigenní a není fibroproduktivní. Sterilní Chirasorb se dodává obarvený fialovým barvivem nebo neobarvený. Výrobek vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce vlákna Chirasorb probíhá hydrolýzou. Polymer je odbourán na glykolovou kyselinu, která je následně vstřebána a metabolizována.

Indikace: Obecná chirurgie, gynekologie, oční chirurgie, šití kůže (např. intrakutánní a subkutánní), svalových vrstev a ligace.

Reakce v tkáni: Vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních

Kontraindikace: Chirasorb se nemá používat při šití tkání, které expandují nebo jsou pod napětím či tahem, nebo by mohly vyžadovat dlouhodobou mechanickou podporu.

Průměry: 10/0 až 6 USP

Struktura: Pletený

Způsob vstřebávání: Hydrolýza

Profil zachování pevnosti: Střednědobé hojení (35 dní) 1 den 100 % 14 dní 75 % 21 dní 50 %

Kompletní resorpce: 56–70 dní
 
Chirasorb Plus antibakteriální
CHIRASORB Plus je střednědobě vstřebatelný, antibakteriální, potahovaný, syntetický, pletený šicí materiál, vyrobený z 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu. Pletený šicí materiál je potažen antibakteriální vrstvou, která se skládá z kopolymeru glykolidu a laktidu, kalcium-stearátu a chlorhexidin diacetátu. Chlorhexidin je kationtové antiseptikum s širokým spektrem antimikrobiálních účinků. Je účinné u Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií; mechanismem účinku je narušení cytoplazmatické membrány. Sterilní Chirasorb Plus se dodává obarvený fialovým barvivem nebo neobarvený. Výrobek vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce vlákna Chirasorb Plus probíhá hydrolýzou. Polymer je odbourán na glykolovou kyselinu, která je následně vstřebána a metabolizována.

Indikace: Obecná chirurgie, gynekologie, šití kůže (např. intrakutánní a subkutánní), svalových vrstev a ligace.

Reakce v tkáni: Výrobek vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních.

Kontraindikace: Chirasorb Plus se nemá používat při šití tkání, které expandují nebo jsou pod napětím či tahem, nebo by mohly vyžadovat dlouhodobou mechanickou podporu. Chirasorb Plus se nesmí používat u pacientů se známými alergickými reakcemi na chlorhexidin.

Průměry: 6/0 až 4 USP

Struktura: Pletený

Způsob vstřebávání: Hydrolýza

Profil zachování pevnosti: Střednědobé hojení (35 dní), 1 den 100 %, 14 dní 75 %, 21 dní 50 %,

Kompletní resorpce: 56–70 dní
 
Monolac monofil
Monolac je syntetický, vstřebatelný, monofilamentní chirurgický šicí materiál z kopolymeru glycolidu a ε-caprolactonu. Materiál má povrchovou úpravu, která je neantigenní a není fibroproduktivní. Vlákna jsou dodávána obarvená fialovým nedráždivým barvivem D&C Violet No. 2 (Color Index Nr. 60725) nebo neobarvená. Monolac vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce probíhá hydrolýzou. Polymer je degradován na adipovou kyselinu, která je následně vstřebána a metabolizována organismem. Absorpce vlákna se projevuje postupnou ztrátou pevnosti v tahu a v postupném rozplynutí materiálu. Implantační studie na zvířatech ukazují, že nebarvené vlákno si po 7 dnech zachovává 50 %, barvené vlákno 60 % původní mechanické pevnosti a po 14 dnech nebarvené vlákno 20 % a barvené vlákno 30 % původní mechanické pevnosti. Ke kompletní absorpci materiálu dochází mezi 90 až 120 dny.

Indikace: Monolac je vhodný pro spojení měkkých tkání a k ligaturám tam, kde je potřebné použití vstřebatelného materiálu.

Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.

Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují nebo jsou pod napětím, nebo vyžadují dlouhodobou mechanickou podporu. Nebarvený Monolac nesmí být použit k uzávěru břišní stěny a fascie.
 
Chirlac rapid braided

Chirlac rapid braided je syntetický, vstřebatelný, pletený chirurgický šicí materiál z polymeru glykolové kyseliny. Materiál má povrchovou úpravu, která je neantigenní a není fibroproduktivní. Vlákna jsou dodávána obarvena fialovým nedráždivým barvivem nebo neobarvená. Chirlac rapid vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a absorpce probíhá hydrolýzou. Polymer je degradován na glykolovou kyselinu, která je následně vstřebána a metabolizována. Absorpce vlákna se projevuje postupnou ztrátou pevnosti stehu, bez viditelné změny tloušťky vlákna. Implantační studie na zvířatech ukazují, že vlákno si po 5 dnech zachovává cca 60 % původní mechanické pevnosti. Ke kompletní ztrátě původní mechanické pevnosti dochází až po 12–14 dnech.

Indikace: Chirlac rapid je určen pro spojení měkkých tkání všude tam, kde je vhodná krátkodobá podpora rány a kde je vhodná rychlá absorpce šicího materiálu. Chirlac rapid je určen pro šití kůže, v dětské chirurgii, gynekologii (episiotomie), v oční churirgii (sutura spojivky) a zubní chirurgii pro šití sliznice dutiny ústní.

Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.

Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují nebo jsou pod napětím, nebo vyžadují dlouhodobou mechanickou podporu, nepoužívat pro ligatury, kardiovaskulární a nervové tkáně.

 
Chirlac braided

Chirlac braided (Chirlac pletený) je vstřebatelný syntetický chirurgický šicí materiál s mimořádně vysokou pevností v tahu, vyrobený z homopolymeru kyseliny glykolové (kys. hydroxyoctová). Materiál vykazuje homogenní strukturu i povrch, při průniku tkání má malé tření a velmi dobře se uzlí. Vlákna jsou dodávána obarvena fialovým nedráždivým barvivem nebo neobarvená. Chirlac je pokryt vrstvou rovněž vstřebatelné substance. Tato úprava snižuje kapilární efekt, zároveň snižuje tzv. pilový efekt materiálu při zachování výborné uzlitelnosti. Chirlac je v tkáni odbouráván jednoduchou hydrolýzou. Jeho štěpné produkty jsou v těle metabolizovány. Po 21 dnech zachovává 50 % mechanické pevnosti. Ke ztrátě pevnosti dochází asi po 32 dnech, ke kompletní absorbci dochází mezi 80.–90. dnem.

Indikace: Chirlac je vhodný pro spojení měkkých tkání, rozštěpených svalů a fascií, parenchymových orgánů, periferních nervů, pro podvazy drobných cév, intradermální steh kůže.

Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.

Kontraindikace: Nepoužívat při stehu tkání, které expandují nebo jsou pod napětím, či vyžadují dlouhodobou mechanickou podporu.

 
Polydox monofil
Polydox monofil je chirurgické syntetické vstřebatelné monofilní vlákno z polymeru polyesteru poly(p-dioxanonu). Monofilní vlákno není antigenní ani pyrogenní a vyvolává minimální akutní zánětlivou reakci ve tkáních. Postupná ztráta pevnosti v tahu a resorpce probíhá hydrolýzou. Polymer je degradován na monomerickou kyselinu 2hydroxyethoxyoctovou, která je postupně resorbována a metabolizována organizmem. Resorpce vlákna se projevuje postupnou ztrátou pevnosti v tahu, bez viditelné změny tloušťky vlákna. Implantační studie na zvířatech ukazují, že vlákno si po 6 týdnech zachovává cca 50 % původní mechanické pevnosti. Ke kompletní resorpci materiálu dochází mezi 180 až 210 dny.

Indikace: Polydox je vhodný pro spojování měkkých tkání, včetně použití v pediatrické kardiovaskulární chirurgii a v oftalmologii. Vlákno udržuje svou pevnost v tkáni déle než jiné vstřebatelné materiály. Toto vlákno je vhodné především u případů, kde je potřebné kombinovat použití vstřebatelného materiálu s prodlouženou dobou podpory rány (až do 6 týdnů).

Reakce v tkáni: Mírná zánětlivá reakce.

Kontraindikace: Toto vlákno nesmí být použito v případech, které vyžadují dlouhodobé přiblížení namáhaných tkání nebo v kombinaci s protetickými náhradami, jako je například srdeční chlopeň nebo syntetický implantát.